วันเสาร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

7 สิ่งไม่ปรารถนาเมื่อเลี้ยงหมา


         ท่านผู้อ่านส่วนใหญ่มักมีทัศนคติ ความเห็นต่อการเลี้ยงหมาในทางที่ดี เช่น
เป็นเพื่อนคลายเหงา ช่วยเฝ้าบ้านป้องกันโจรขโมย ไล่งูหรือสัตว์ร้ายอื่นๆ ฯลฯ
เมื่อเหรียญมี 2 ด้านฉันใด การเลี้ยงหมาย่อมมี 2 ด้านฉันนั้น ดังเกริ่นไว้เป็นแง่ดี
ด้านมีคุณ แต่ด้านไม่พึงปรารถนานั่นเล่า ควรรู้และตระหนักถึงด้วย เพื่อหาทาง
ป้องกันรับมือปัญหาไว้ก่อนเกิด

         ข้อไม่พึงประสงค์ที่สำคัญเมื่อคุณเลี้ยงหมา ที่พบกันบ่อยเป็นประจำ
(ในบางราย) คือ


        1.ปัญหาเรื่องไม่มีคนดูแล เมื่อเทศกาลหรือวันหยุดยาวหรือไม่มีใครอยู่บ้าน
เจ้าของต้องปวดหัวหาคนมาให้ข้าวให้น้ำดูแลหมา หรือหาที่ฝากหมา เช่น ตาม
โรงแรมหมาที่มักจะเต็มและมีราคาสูง อย่าง “สงกรานต์” ยิ่งแล้วใหญ่ หลายคน
อดไปเที่ยวเพราะหาที่ฝากหมาไม่ได้!


        2.ปัญหาเรื่องขน หมาเป็นสัตว์มีขน ฉะนั้นท่านต้องยอมรับได้ว่าขนหมาที่
ร่วงหล่น ฟุ้งกระจายในบ้านเป็นธรรมดา ปกติก็ต้องร่วงบ้างเล็กน้อยตามธรรมชาติ
แต่ถ้าร่วงมากย่อมผิดปกติ อย่างไรเสีย ก็ต้องเก็บกวาดอยู่ดี


        3.ปัญหาเรื่องค่าใช้จ่ายดูแลรักษา การดูแลสุขภาพหมา ก็เช่นเดียวกับคน
เพื่อป้องกันโรคและรักษาโรคที่มีมากชนิด ซึ่งจำนวนค่าใช้จ่ายเหล่านี้มิใช่น้อยๆ 


        4.ปัญหาเรื่องการฉี่เลอะเทอะ โดยเฉพาะหมาเพศผู้ที่กำลังโตเป็นหนุ่มละก็
สร้างความรำคาญเพราะกลิ่น และความสกปรกที่แพร่ไปทั่วบ้าน ยิ่งเจ้าของมีรถใหม่
หรือรักรถมากๆ แทบจะอยากกำจัดเจ้าหมาน้อยออกไปเนื่องจากมาฉี่รดล้อทุกวัน


        5.ปัญหาเรื่องเสียงเห่าหอน การส่งเสียงเป็นที่รบกวนสร้างความรำคาญไม่เพียง
แต่ในบ้านคุณเอง ทว่าอาจก่อปัญหาหรือศัตรกับผู้เป็นเพื่อนบ้าน ความสงบสุขในการ
พักผ่อนและอยู่ร่มเย็นร่วมกับสังคมจึงหายไปเพราะเสียงของหมาบ้านคุณได้


       6.ปัญหาเรื่องกลิ่น หมามีทั้งกลิ่นตัวที่เกิดจากกลิ่นปาก กลิ่นหู กลิ่นผิวหนัง
และขน รวมถึงกลิ่นของสิ่งปฏิกูลที่ขับถ่ายทั้งอึ ฉี่ ตลอดจนกลิ่นทางอ้อมที่มาจาก
เศษอาหารหมา ฟูกที่หลับที่นอน กรงที่สกปรก จะเลี้ยงหมาโดยไม่ให้มีกลิ่นไม่พึง
ประสงค์เลยย่อมไม่ได้ แต่สามารถทำให้เบาบางหรือเกิดขึ้นน้อยลงได้


       7.ปัญหาเรื่องความก้าวร้าว ดุร้าย สิ่งนี้ไม่ใช่แค่น่ารำคาญ เช่น เสียงเห่า กลิ่น
 หรือฉี่เลอะเทอะ แต่ถึงกับก่อความเสียหายทั้งร่างกายและจิตใจของผู้คนที่ถูกกระทำ
ทั้งคนในบ้านและคนนอกบ้าน ดังตัวอย่าง หมาบางบ้านดุไม่ยอมให้ใครจับตัว กัดทุกคน
ที่ขัดใจ บ้างก็ขี้โมโห ฯลฯ ก่อปัญหาจนเจ้าของอยากทิ้งมีอยู่บ่อย และถูกอัปเปหิไป
เป็นหมาจรจัด ก่อปัญหาสังคมเรื้อรังดังปรากฏทุกวันนี้


        นี่แหละคือ 7 สิ่งที่คุณทั้งหลายที่เลี้ยงหมาไม่พึงประสงค์จะพบแต่อาจจะพบได้
มากบ้างน้อยบ้าง ขึ้นกับความรู้ ความเข้าใจ การดูแลเอาใจใส่และความรับผิดชอบที่คุณ
มีต่อน้องหมานั่นเอง

ภาพจากอินเทอรฺเนต และข้อมูลจาก  http://www.komchadluek.net/ โดย ... รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น