วันเสาร์ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2557

ความมหัศจรรย์ของสุนัข พิการ 2 ขาหลังตั้งแต่เกิด"ดันแคน" สุนัขพันธุ์บ็อกเซอร์ พิการ 2 ขาหลังตั้งแต่เกิด ใช้ชีวิตได้ไม่ต่าง

จากสุนัขที่มีร่างกายปกติ เดิน-วิ่งอย่างมีความสุข

ดันแคนอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสัตว์จากความพิการของ 2 
ขาหลังแต่กำเนิด จนปัจจุบันขาหลังทั้ง 2 ข้างถูกตัดออกโดยเจ้าหน้าที่เชื่อว่า
ดันแคนจะมีชีวิตที่ดีขึ้น และในอนาคตคาดว่าจะนำล้อมาช่วยเสริมขาหลังด้วย 
(ปัจจุบันได้นำล้อมาช่วยเสริมขาหลังแล้ว)การใช้ชีวิตที่น่าทึ่งของเจ้าดันแคนทำให้ผู้คนที่พบเหนต่างทึ่งในความแข็งกล้า
และความพยายามเพราะดันแคนวิ่งเล่นอย่างมีความสุขและมีสภาพจิตใจที่
ร่างเริงไม่ต่างจากสุนัขทั่วไป

ร่างกายที่พิการของ เจ้าดันแคน ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตเลยแม้แต่น้อย 
จากความด้อยทางร่างกายกลายเป็นการเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างไร้อุปสรรค 
เป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เราสู้และก้าวต่อไปแม้ว่าจะต้องเจออุปสรรค
ในชีวิตหรือวิกฤติมากน้อยเพียงใด

ภาพจาก http://www.youtube.com/ และข้อมูลจาก http://www.nationtv.tv/

ดูคลิปของ Duncal เพิ่มเติม.........................................................................ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น