วันจันทร์ที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2557

วิจัยชี้สมองสุนัขตอบสนองต่อเสียงเหมือนมนุษย์

                       

ผลวิจัยของนักวิทยาศาสตร์จากประเทศฮังการี เผยแพร่ในวารสารเคอร์เรนต์ไบโอโลจี ทำการทดสอบการตอบสนองต่อเสียงในสมองของสุนัข พบว่าสมองของสุนัขมีการตอบสนองต่อเสียงในลักษณะเดียวกันกับสมองของมนุษย์
 ข้อสันนิษฐานของคนเลี้ยงสุนัขสวนใหญ่ที่ระบุว่าสุนัขที่ตนเลี้ยงนั้นสามารถเข้าใจความรู้สึกของเจ้าของได้อาจเป็นสิ่งที่ถูกต้อง เมื่อนักวิทยาศาสตร์ในกลุ่มพฤติกรรมสัตว์เชิงเปรียบเทียบ จากมหาวิทยาลัยฮังกาเรียน อะคาเดมี ออฟไซน์ส ในกรุงบูดาเปสต์ ประเทศฮังการี ทำการทดสอบสมองสุนัขที่ได้รับการฝึกให้เข้าเครื่องแสกนสมอง(เอ็มอาร์ไอ) ได้โดยไม่มีอาการตื่นตระหนกมาแล้ว จำนวน 11 ตัว เปรียบเทียบกับสมองของอาสาสมัครจำนวน 22 คน โดยทั้งสุนัขและอาสาสมัครจะต้องฟังเสียงต่างๆ เช่นเสียงรถยนต์ เสียงนกหวีด ไปจนถึงเสียงของมนุษย์เช่นเสียงร้องไห้หรือเสียงหัวเราะ รวมไปถึงเสียงของสุนัข ระหว่างการสแกน

 ผลการเปรียบเทียบพบว่าสมองของสุนัขที่ตอบสนองต่อเสียงมนุษย์นั้นเป็นพื้นที่บริเวณส่วนหน้าของสมองกลีบขมับ จุดเดียวกันกับพื้นที่สมองของมนุษย์ที่ซึ่งเป็นจุดที่จะตอบสนองต่อเสียงมนุษย์มากกว่าเสียงลักษณะอื่นๆ นับเป็นการค้นพบการตอบสนองดังกล่าวเป็นครั้งแรกในสัตว์ที่ไม่ได้อยู่ในวงศ์ของวานร
 โดยจากผลการทดลองยังพบด้วยว่า สมองของสุนัขตอบสนองต่อเสียงแสดงที่แสดงออกทางอารมณ์ของมนุษย์เช่นเสียงร้องไห้หรือเสียงหัวเราะด้วยเช่นเดียวกัน อย่างไรก็ตามผู้วิจัยพบว่า แม้สมองส่วนดังกล่าวของสุนัขจะตอบสนองต่อเสียงของมนุษย์ แต่หากเป็นเสียงของสุนัขด้วยกันสมองส่วนดังกล่าวจะตอบสนองในลักษณะที่รุนแรงมากกว่า ดอกเตอร์แอตทิลา แอนดิกส์ หัวหน้าทีมวิจัยในครั้งนี้ระบุว่าการทดลองในขั้นต่อไปจะเน้นพิจารณาไปที่การตอบสนองในสมองของสุนัขที่มีต่อเสียงในภาษาพูดของมนุษย์

ข้อมูลจาก http://www.matichon.co.th/


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น